Klart for Arctic Open Olabil

Lørdag 6. juli 2019 er det klart for verdens første olabil-løp ned Sørkjosfjellet i Nordreisa, på gamle E6.

Jørn Holm er deleier av arrangørselskapet Vegbrink og besørger all markedsføringmateriale til arrangementet. Herunder logo, profilering, foto, video osv.

Regler og annen info blir fortløpende publisert på www.vegbrink.no